מצא את מקום המגורים הבא שלך

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
6
9535680
4
מ״ר
102.9
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
6
9535680
4
מ״ר
102.9
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
7
9812660
4
מ״ר
103.6
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
7
9812660
4
מ״ר
103.6
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
11
10350340
4
מ״ר
102.9
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
11
10350340
4
מ״ר
102.9
מ״ר
14.0
מ״ר
10.5
17
8372000
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
7
7363510
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
13
7968730
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
17
8372210
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
18
8473080
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
15
8170470
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
20
8674820
3
מ״ר
75.8
מ״ר
10.0
מ״ר
10.9
12
10304580
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
17
10965000
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
6
9511920
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
7
9644030
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
10
11040360
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
11
10172470
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
12
10304580
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
17
11302940
4
מ״ר
103.8
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
18
11439120
4
מ״ר
103.8
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
19
11229350
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
9
9908250
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
16
10833020
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
13
9487900
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
14
10568800
4
מ״ר
100.1
מ״ר
14.0
מ״ר
13.0
32
19926830
5
מ״ר
161.2
מ״ר
18.5
מ״ר
14.4
32
19926830
5
מ״ר
161.2
מ״ר
18.5
מ״ר
14.4
33
20636550
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
33
20636550
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
34
20845000
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
35
21053450
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
36
21261900
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
38
27098500
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
37
26056250
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
34
20845000
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
35
21053450
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
36
21261900
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
38
27098500
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
37
26056250
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
14.4
25
22832000
5
מ״ר
204.0
מ״ר
27.8
מ״ר
10.2
31
19750170
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
10.0
31
19750170
5
מ״ר
161.2
מ״ר
27.8
מ״ר
10.0
25
12692680
4
מ״ר
103.7
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
27
16050870
4
מ״ר
133.8
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
28
13400640
4
מ״ר
106.5
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
29
17744100
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
30
17930880
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
34
18678000
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
35
18864780
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
37
23347500
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
36
19051560
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
38
24281400
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
22
9500070
4
מ״ר
103.7
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
25
12972960
4
מ״ר
106.5
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
27
16050870
4
מ״ר
133.8
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
28
13111120
4
מ״ר
103.7
מ״ר
18.0
מ״ר
14.1
29
17744100
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
30
17930880
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
34
18678000
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
35
18864780
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
36
19051560
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
37
23347500
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
38
24281400
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
32
18304440
4
מ״ר
141.0
מ״ר
28.4
מ״ר
14.1
32
18304440
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
24
16404700
4
מ״ר
103.7
מ״ר
15.0
מ״ר
14.1
24
12681900
4
מ״ר
106.5
מ״ר
15.0
מ״ר
14.1
31
18117660
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
31
18117660
4
מ״ר
141.0
מ״ר
29.4
מ״ר
14.1
33
17707140
4
מ״ר
141.0
מ״ר
15.0
מ״ר
14.1
33
17707140
4
מ״ר
141.0
מ״ר
15.0
מ״ר
14.1
39
50356350
5
מ״ר
278.0
מ״ר
62.2
מ״ר
30.0
צרו קשר